Branşlar

Branşlarımız

Erken çocukluk eğitiminde, branş çalışmaları yalnızca bir hobi yada eğlence değildir. Branşlar çocuğun yeteneklerinin tespiti ve geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Yabancı Dil-İngilizce

 İnsan hayatında sihirli zaman olarak nitelendirilen okul öncesindeki doğal dönem yeteneği, merak dürtüsü ve araştırma isteği yeni bilgi kazanımında yetişkinlere oranla çocuklar için büyük bir avantaj sağlar. Bu avantaj yabancı dil öğreniminde de oldukça önemlidir.

     Çocuklara İngilizce eğitimi verirken doğru telaffuz kazandırma, günlük yaşantıya aktarma, dil öğrenmeye temel oluşturma ve öğrencinin yabancı dil olgusunun farkına varması gibi kazanımlar amaçlanır.

Drama

Yaratıcı drama dersleri; çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için kullandığımız en önemli eğitim araçlarından bir tanesidir.

Öğrencilerin beden dillerini kullanmalarını, iletişim yeteneklerini geliştirmelerini, grup ile uyum içinde çalışabilmelerini hedefler. Sosyal becerilerin geliştiği bu etkinlik 3 yaş,4 yaş ve 5 yaş grupları kapsar.

Satranç

Satrancın Yararları

– Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur.

– Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.

-Süratli, doğru  ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla  yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.

– Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.

-“Kendine güven” duygusu aşılar ve bunu geliştirir.

– Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak,  bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.

– Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.

-Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına  yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.

– Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.

– Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve  yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.

– Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.

– Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.

– Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.

– Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir.

– Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar.

– Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini, veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır.

– Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.

– Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.

Jimnastik

Sevgi Bahçem Anaokulunda  erken yaştan itibaren başlayan Jimnastik eğitimi denge, kuvvet, kıvraklık, koordinasyon ve beden farklılığını geliştirmektir.

Yoga

Sevgi Bahçem Anaokulunda yoga dersinde amaç, öğrencilerin kendilerine ve etraflarına dair farkındalıkları artırmaktır. Müzik masal ve öyküler eşliğinde islenen ders çocuklara eğlence ekseninde uygulanarak öncelik her zaman eğlenerek öğretmeyi hedeflemektedir.


Orf

Çocukların işitsel duyularının ve ritm duygularının geliştirildiği orf metodu ile uygulanan, 3 yaş-4 yaş-5 yaş gruplarının katıldığı etkinliktir.

Karakter Eğitimi

Karakter eğitimi programı diğer adıyla etik değerler programıdır.

Bu programın amacı felsefesi etik değerler yönünden farkındalıktır.

     Karakter eğitiminin ana öğeleri 6 temel taştan oluşur.

1-Güvenilir

2-Başkalarını Düşünür.

3-Sorumlu Davranır.

4- Adildir. Herkese Saygı Gösterir.

5-İyi Vatandaştır.

6-Mükemmelliği arar.

  Bu özelliklere sahip kişiler güçlü kişilerdir.

  Bizler Sevgi Bahçem ’de kendimize nasıl davranılmasını arzu ediyorsak, diğerlerine öyle davranmamızın doğru olacağı açısını çocuklarımıza öğretmeyi hedeflemekteyiz.

Modern Dans-Bale

Bale; mimik, müzik duyguları yüksek düzeyde birleştirerek kullanan çok yönlü bir branştır.

Bale sayesinde öğrenciler, esnek sağlıklı vücutlara sahip olurlar.